Život človeka sa skladá z okamihov, ktoré sú neopakovateľné, no len niektoré z nich ostávajú v pamäti človeka celý život. K takým okamihom určite patrí stužková slávnosť. 11. január 2020 sa študentom 4. A triedy Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča zapíše do ich pamäti ako deň ich stužkovej slávnosti.

Stužková slávnosť sa začala v chráme Povýšenia sv. Kríža, kde sa pri spoločnej modlitbe stretli študenti, rodičia, pedagógovia a hostia. Veľkým darom pre všetkých bola prítomnosť arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ, ktorý spolu s prešovským protopresbyterom otcom Bakom, školským kňazom otcom Stuľákom, správcom farnosti Prešov Sekčov otcom Novickým a otcom Uhrinom slávil svätú liturgiu obetovanú za maturantov nášho gymnázia.

Slávnosť pokračovala v sále hotela Lineas. Krásne dámy, vážení páni, zelené stužky, slová vďaky, spomienky, výborná zábava. Navždy sa zachová v pamäti stužková.

Mgr. Lenka Mikulášková