Pokyny

Pokyny k organizácii školského roka 2016/2017 pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove

Zobraziť ako dokument v pdf