Metodický deň 2017

V piatok 8. decembra 2017 sa v priestoroch Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity konal po dlhšej odmlke prvý samostatný metodický deň pedagógov všetkých škôl Prešovskej archieparchie. Keďže v tento deň slávi Gréckokatolícka cirkev sviatok Počatie Presvätej Bohorodičky sv. Annou, pracovný deň sa začal svätou liturgiou, ktorú v Kaplnke bl. P. P. Gojdiča slávil súdny

Vianočný darček pre rodičov od žiakov ŠZŠ sv. Anny v Starej Ľubovni

Pred Vianocami ŠZŠ sv. Anny a Dom sv. Anny v Starej Ľubovni pripravili pre rodičov a príbuzných program, ktorý mal byť prekvapením k sviatku, na ktorý sa všetci tešíme. Žiaci spolu so zamestnancami ponúkli možnosť na chvíľu sa zastaviť a prísť 11.12.2017 medzi nich. Program sa začal tradične svätou liturgiou v Chráme

ŠZŠ sv. Anny a Dom sv. Anny privítali sv. Mikuláša

Radostná správa o tom, že sv. Mikuláš sa chystá navštíviť ŠZŠ sv. Anny a Dom sv. Anny v Starej Ľubovni, sa niesla už niekoľko dní. Po roku, 5. decembra 2017, k nám opäť zavítal. Žiaci spolu s učiteľmi od skorého rána s napätím očakávali jeho príchod. Vzácny hosť sa dostavil s veľkým košom mikulášskych balíčkov. Žiaci a učitelia

Deň otvorených dverí Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom

21.11.2017 Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho opäť otvorilo svoje brány. Po príhovore riaditeľa školy absolvovali naši návštevníci šesť workshopov, kde si mohli otestovať svoje vedomosti, zručnosti a získať informácie o štúdiu na štvorročnom aj bilingválnom gymnáziu. Na záver pekného dňa sa mohli občerstviť pri švédskych stoloch. Nechýbala každoročná bohatá tombola. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave DOD, jeho realizácii a, samozrejme, všetkým účastníkom za vytvorenie príjemnej atmosféry. Tešíme sa na vás opäť o rok.

(Mgr. Ema Jarošová)

IMG_6414 IMG_6428 IMG_6444 IMG_6459 IMG_6462 IMG_6492 IMG_6508 IMG_6518

Na študentskej konferencii v Košiciach ožili „nenápadní hrdinovia“

V predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu 16.11.2017 sa v priestoroch DKC Veritas v Košiciach uskutočnila slávnostná študentská konferencia, ktorej organizátorom je občianske združenie Nenápadní hrdinovia. Po deviatykrát študenti z celého Slovenska prezentovali práce, v ktorých odkrývali príbehy ľudí, nenápadných hrdinov, ktorí sa v období komunizmu v Československu stali obeťami jeho teroru. Úlohou študentov bolo vyhľadať takýchto

Sviatok školy a patróna na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom

V utorok 14.11.2017 sme slávili odpustovú slávnosť patróna nášho gymnázia. Po triednických hodinách, na ktorých sme si pripomenuli život nášho patróna sv. Jána Zlatoústeho, sme sa presunuli do farského Chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kde sme slávili svätú liturgiu. Náš hosť, otec dekan Miroslav Iľko, nás v homílii varoval, aby sme

Dopoludnie so starými rodičmi v škôlke v Bardejove

Písal sa 26. október 2017, pre niekoho celkom obyčajný štvrtok, pre deti Cirkevnej materskej školy bl. Vasiľa Hopka v Bardejove výnimočný deň, keď medzi sebou privítali svojich starých rodičov. Deti im v úvode z lásky zaspievali, zarecitovali, predniesli krátku modlitbičku za starých rodičov, na tvárach sa im striedal úsmev so slzami. V spoločnom

Slávnosť pri príležitosti 25. výročia založenia Cirkevnej základnej školy sv. Juraja vo Svidníku

„ Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť.“ (Ef 6, 13 − 17) V znamení tohto citátu, viažuceho sa k sv. Jurajovi, sa nieslo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 25. výročia vzniku Cirkevnej základnej školy sv. Juraja vo Svidníku. Škola v predchádzajúcom školskom roku pripravila niekoľko pozoruhodných