Študenti Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho na Erasme v poľskej Wisle

Po niekoľko týždňovom výskume, ktorý zahŕňal meranie a skúmanie vody i vzduchu v našom regióne pod vedením Mgr. Kovaľa, sa šesť žiakov našej školy (Zuzka, Vanesa, Simona, Stephanie, Šimon, Jakub) spoločne s pani učiteľkami Babíkovou a  Vaškovou vybralo do Wisly v Poľsku. Okrem diskusie o environmentálnych problémoch v angličtine sme mali možnosť spoznať nových ľudí z Poľska,

Deň otvorených dverí v CZŠ sv. Juraja

V nedeľu 11. februára 2018 sa v Cirkevnej základnej škole sv. Juraja otvorili dvere pre rodičov, žiakov, priateľov a všetkých zvedavých návštevníkov. Učitelia, žiaci a zamestnanci školy pripravili deň plný prekvapení. Stretnutie sa začalo nádhernou rozprávkou O psíčkovi a mačičke v podaní hercov divadla Babadlo. Diváci so záujmom a úsmevom sledovali šibalstvá dvoch priateľov – psíčka a mačičky. Po

Ďakovný rok pred Eucharistiou na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho

Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho sa zapojilo do osláv Jubilejného roka, keď naša Prešovská eparchia slávi 200. výročie vzniku a 10. výročie povýšenia na archieparchiu Zároveň si pripomíname 50. výročie znovuobnovenia Gréckokatolíckej cirkvi a 20. výročie vzniku nášho gymnázia. Vďační za dar Cirkvi sme na  našej škole strávili piatok 16. februára 2018 pri

Deň učiteľov a zamestnancov cirkevných škôl Prešovskej archieparchie

Vo štvrtok 1. februára 2018 sa v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove uskutočnilo v poradí druhé stretnutie pedagogických aj nepedagogických zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského arcibiskupstva, ktoré zorganizoval Gréckokatolícky školský úrad pri príležitosti sviatku Troch svätiteľov ako poďakovanie zamestnancom cirkevných škôl za ich prácu. Na stretnutí sa

Ponuka štúdia na Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove ponúka v školskom roku 2018/2019 možnosť  štúdia v 4-ročnej forme štúdia so všeobecným zameraním  a v  5-ročnej bilingválnej forme štúdia v anglickom jazyku. Na bilingválnu formu štúdia sa môžu prihlásiť žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ do 28. februára 2018. Prijímacie skúšky budú 9. apríla 2018 z anglického jazyka

Hurá, karneval!

Fašiangové obdobie je charakteristické množstvom plesov a karnevalov. Aj v  Cirkevnej základnej škole sv. Juraja vo Svidníku sa stal karneval tradíciou. Uskutočnil sa 30. januára v priestoroch školskej jedálne. Takmer celý deň bol zameraný na rôzne aktivity súvisiace s prípravou karnevalu. Doobeda sme sa tešili na bohatú a pestrú tombolu. Na množstvo pekných cien

Vianočný čas v Cirkevnej materskej škole bl. Vasiľa Hopka v Bardejove

Príprava na blížiace sa Vianoce sa začala v našej škôlke túžobným očakávaním     sv. Mikuláša. Deti  vyslovovali svoje túžby a priania, vyfarbovali mikulášske čižmičky a nevedeli sa dočkať 6. decembra, dňa, keď deti navštevuje a odmeňuje sv. Mikuláš. Ten nás nesklamal ani tento rok a svedomito sa na deti pripravil. Porozprával nám, odkiaľ pochádza, čo je

Ponuka bilingválneho štúdia

Riaditeľstvo Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom oznamuje, že školskom roku 2018/2019 ponúka uchádzačom o štúdium v prijímacom konaní okrem štvorročnej formy  jednu triedu anglickej bilingválnej sekcie. Študenti bilingválnej sekcie už študujú na našej škole, ukážku ich práce s anglickým native lektorom (súčasť nášho pedagogického zboru) si môžete pozrieť vo videogalérii na webe