Slávnostné otvorenie a posviacka priestorov CMŠ bl. Vasiľa Hopka v Bardejove

V pondelok 2. októbra v popoludňajších hodinách prebehlo slávnostné otvorenie a posviacka priestorov Cirkevnej materskej školy bl. Vasiľa Hopka v Bardejove, ktorú v zastúpení prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka vykonal protosynkel Prešovskej archieparchie Mons. Ľubomír Petrík za účasti predstaviteľov mesta Bardejov, zástupcov Rímskokatolíckej a Gréckokatolíckej cirkvi na území mesta, riaditeľky a metodičky GAŠÚ v Prešove, rodičov a detí. Na

Európsky deň jazykov na CZŠ v Prešove

Utorok 26. september 2017 sa na CZŠ s MŠ bl. P. P Gojdiča v Prešove niesol v znamení Európskeho dňa jazykov. Žiaci druhého stupňa si pripravili zaujímavosti o jazyku, histórii či kultúre z jednotlivých krajín. Viedli ich p. učiteľky Jana Tomečková, Ľudmila Kundrátová, Martina Vinjarová, Jana Brezinová a Jana Tirpáková. Piataci mali za úlohu prezentovať slovenský

Zapojenie školy do projektu

CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča v Prešove sa zapojila do pilotného projektu Triedim, triediš, triedime, ktorý odštartovalo Ministerstvo životného prostredia v spolupráci s Technickými službami mesta Prešov. Všetky triedy prvého stupňa dostali set s tromi farebnými taškami (zelená − sklo, žltá − plasty, modrá − papier) a informačnou tabuľou zameranou na to, ako triediť

Na našich školách otvorili nový školský rok 2017/2018

Slávnostné otvorenie školského roka vo Svidníku  Nový školský rok 2017/2018 sme otvorili archijerejskou svätou liturgiou o 8. hod. v Chráme Božej múdrosti vo Svidníku. Liturgiu slávil otec arcibiskup Ján Babjak SJ a kňazi dekanátu. Po skončení svätej liturgie sa všetkým prítomným prihovorila riaditeľka školy Katarína Hrižová. Zároveň predstavila prvákov, ktorých starší žiaci dekorovali

Dobrodružná expedícia Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu

13.– 14. júna 2017 tím študentov Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom zapojených v programe Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (The Duke of Edinburgh’s International Award – DofE) zavŕšil šesťmesačné úsilie o naplnenie podmienok na získanie tejto ceny. Študenti sa rozvíjali v troch oblastiach, a to: rozvoj talentu, športu a v dobrovoľníckej činnosti.

Špeciálna základná škola sv. Anny a Dom sv. Anny otvorili svoje brány

júna 2017 Špeciálna základná škola sv. Anny a Dom sv. Anny privítali medzi sebou desiatky návštevníkov a pozvaných hostí, ktorí prišli zažiť atmosféru oboch inštitúcií, blízkosť spoločenstva ľudí, ktorým patrí Božie kráľovstvo, kde sa nemožné stáva možným. V úvode privítala všetkých prítomných Bc. Monika Markovičová – vedúca Domu sv. Anny. Otvorenie pokračovalo slávnostným

Deň rodiny v Cirkevnej základnej škole sv. Juraja

júna o 16.00 hod. sa v CZŠ sv. Juraja začal Deň rodiny, ktorý sa niesol v duchu myšlienky RODINA JE KOTVA V BÚRKACH ŽIVOTA. Súčasťou tohto dňa bolo slávnostné otvorenie úspešného projektu podporeného nadáciou SPP – Kyslíková cesta pre malých i veľkých. V hlavnej časti Dňa rodiny sme vtiahli rodičov do diania v škole, do zdieľania  spoločných

Fašiangový karneval v ŠZŠ v Starej Ľubovni

Berte masky, je tu bál – fašiangový karneval   16. februára 2017 sa v Špeciálnej základnej škole sv. Anny v Starej Ľubovni konal očakávaný fašiangový karneval. Žiaci a zamestnanci sa v tento deň premenili na naozajstné rozprávkové postavičky. Triedy vyzdobené farebnými girlandami a balónmi ožili smiechom, veselou hudbou a tancom. Všetky masky si spolu zatancovali. Na záver

Zábavné popoludnie v Cirkevnej základnej škole sv. Juraja vo Svidníku

V nedeľu 26. februára 2017 pripravili zamestnanci školy v spolupráci s rodičovským spoločenstvom zábavné popoludnie pre malých i veľkých. Začali sme spoločnou modlitbou, po ktorej nasledovala profesionálna klauniáda v podaní Jančiči. Ďalej boli pripravené aktivity: tvorivá dielňa, kráľovstvo stavebníc, enter zábava, pedalkáry, stolný hokej a mnohé ďalšie. Tí, ktorí radi súťažia, si mohli zmerať svoje sily

12