ZOZNAM ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Cirkevné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov


Cirkevná materská škola bl. Vasiľa Hopka Bardejov

Adresa: Ul. sv. Jakuba 28, 085 01 Bardejov
Telefonický kontakt: 00421 910 852 017
E-mail: cmsblvasilahopka@gmail.com
Web: http://cmsblvasilahopka.webnode.sk/
Riaditeľka: Mgr. Ľudmila Basová                                                                                                                Zastupujúca riaditeľka: Mgr. Jana Kolcunová
Zriaďovateľ: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Školské zariadenia: výdajná školská jedáleň


Cirkevná základná škola sv. Juraja Svidník

Adresa: Sovietskych hrdinov 819/111, 089 01 Svidník
Telefonický kontakt: 00421 547 88 17 23, 00421 911 070 021
E-mail: czsjuraj@gmail.com
Web: www.czssk.edupage.org   
Riaditeľka: RNDr. Katarína Hrižová
Zriaďovateľ: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Školské zariadenia: školská jedáleň, školský klub detí, centrum voľného času


    Spojená škola bl. biskupa Gojdiča Prešov

Organizačné zložky: Cirkevná základná škola s materskou školou bl. biskupa Gojdiča,  Gymnázium bl. biskupa Gojdiča

Adresa: Bernolákova 21, 080 01 Prešov

Telefonický kontakt: 00421 903 98 22 12
E-mail:  skolagojdicpo@gmail.com, riaditelgojdic@gmail.com         
Web pre CZŠ s MŠ : www.gojdic.edupage.sk

Web pre gymnázium: www.gppgpo.edupage.sk

Riaditeľka: Mgr. Júlia Šarišská
Zriaďovateľ: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Školské zariadenie: školský klub detí, centrum voľného času, výdajná školská jedáleň


Špeciálna základná škola sv. Anny Stará Ľubovňa

Adresa: Štúrova 5, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefonický kontakt: 0908 389 085
E-mail: szssvanny@gmail.com                                                                                                               Web: www.szssvanny.edupage.org                                                                                                                 Riaditeľ: Mgr. Ján Rusiňák, MBA
Zriaďovateľ: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov


Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné

Adresa: Lesná 28, 066 01 Humenné
Telefonický kontakt: 00421 577 78 33 98
E-mail: skola@gjzhe.svcmi.sk
Web: www.gjzhe.edupage.org
Riaditeľ: PaedDr. Emil Jaroš
Zriaďovateľ: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Školské zariadenie: Centrum voľného času


Cirkevná škola v prírode Juskova Voľa

Adresa: Juskova Voľa 118, 094 12 Vechec
Telefonický kontakt: 00421 574 49 02 90
E-mail: skolacentrum@centrum.sk
Riaditeľ: PaedDr. Erich Eštvan
Zriaďovateľ: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov


Centrum voľného času Juskova Voľa

Adresa: Juskova Voľa 118, 094 12 Vechec
Telefonický kontakt: 00421 574 49 02 90
E-mail: skolacentrum@centrum.sk
Web: www.gmcbarka.sk
Riaditeľ: PaedDr. Erich Eštvan
Zriaďovateľ: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov


Cirkevné školy a školské zariadenia v územnej pôsobnosti Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov


Cirkevná materská škola sestry Jozafáty Ľutina

Adresa: 082 57, Ľutina 131
Telefonický kontakt: 00421 514 59 62 37
E-mail: cms@profinet-system.sk
Riaditeľka: Mgr. Elena Marhevková
Zriaďovateľ: Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie


Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého Prešov

Adresa: Kmeťovo stromoradie 1, 080 01 Prešov
Telefonický kontakt: 00421 51 772 53 02, fax: 00421 517 72 29 85
E-mail: riaditel@szssvbazpo.edu.sk ,
Web: www.szssvbazpo.edu.sk
Riaditeľka: sr. PhDr. Mária Andrea Lopatová, PhD., OSBM
Zriaďovateľ: Rád sestier sv. Bazila Veľkého
Školské zariadenia: školský internát, výdajná školská jedáleň, centrum voľného času


Interaktívna mapa