Kolektív žiakov 2. A a 3. A  Cirkevnej základnej školy sv. Juraja vo Svidníku získal špeciálnu cenu  v 5. ročníku súťaže Rodina a základné ľudské právo na život, do ktorej sa zapojilo  viac ako 800 výtvarných prác a videí.