Odovzdávanie Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu

Vo štvrtok 7. septembra 2017 sa 61 mladých ľudí z východného Slovenska stalo držiteľmi Medzinárodného ocenenia vojvodu z Edinburghu − stupeň bronz. Medzi nimi boli aj piati študenti Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom: Chiara Frandoferová, Jakub Onduško, Richard Lendacký, Elizabeth Gajdošová a Terézia Gavaľová. Nebáli sa naplniť svoje vytýčené ciele v rozvoji vlastných

Študentka Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom víťazkou recitačnej súťaže Duchnovičov Prešov

12. júna 2017 sa uskutočnil 18. ročník celoslovenskej súťaže v recitácii rusínskej poézie a prózy  Duchnovičov Prešov 2017. Divadlo Alexandra Duchnoviča privítalo okrem recitátorov aj takých cenných hostí, akými boli Jeho Excelencia Adam Sterling – veľvyslanec USA na Slovensku so sprievodom, predseda Rusínskej obrody na Slovensku Martin Karaša, predstavitelia miestnej organizácie Matice slovenskej v

Úspech v programe Viem ti povedať

Špeciálna základná škola sv. Anny v Starej Ľubovni sa stala úspešnou v rámci programu, ktorý zorganizoval nadačný fond Lenovo v Nadácii Pontis. Program bol zameraný na komunikáciu detí a mladých ľudí s poruchou autistického spektra, reči a čítania. Cieľom programu bolo poskytnúť deťom a mladým ľuďom s autizmom náhradnú komunikačnú pomôcku – tablety s aplikáciou

Bilingválny odbor na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom

5. septembra 2016 zasadli do lavíc Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho V Humennom prví študenti anglického bilingválneho študijného odboru. Ako prví v našom mikroregióne tak majú možnosť študovať v anglickom a slovenskom jazyku. Nemusia za týmto lukratívnym štúdiom opúšťať domov a študovať v Košiciach či Prešove. Absolventov má pripraviť na štúdium na zahraničných univerzitách, na prácu

CZŠ sv. Juraja v Svidníku opäť úspešná v získaní dotácie za projekt

Po minuloročnom úspechu CZŠ sv. Juraja vo Svidníku opäť prihlásila svoj projekt s názvom KYSLÍKOVÁ CESTA PRE MALÝCH I VEĽKÝCH do piateho ročníka verejnoprospešného programu SPPoločne. Z prihlásených projektov vybrali odborné hodnotiace komisie 40 projektov v kategórii SPPoločne pre domovinu za každý región (západ, stred a východ) a rovnaký počet projektov v kategórii SPPoločne pre

Vladyka Milan Lach otvoril novú Špeciálnu základnú školu svätej Anny

Stará Ľubovňa 6. septembra (TK KBS) Pomocný biskup Prešovskej archieparchie Mons. Milan Lach SJ slávnostnou liturgiou otvoril brány novej Špeciálnej základnej školy sv. Anny v Starej Ľubovni. Následnou posviackou priestorov a prestrihnutím pásky v triedach na mieste začali nový školský rok.   „Dnes začína veľké dielo, nové úžasné dielo tu

CZŠ sv. Juraja zvíťazila v medzinárodnej výtvarnej súťaži nadácie SOZIALWERK DER ACKERMANN – GEMEINDE

V januári nemecká nadácia SOZIALWERK DER ACKERMANN – GEMEINDE so sídlom v Mníchove vyhlásila súťaž v maľovaní pre cirkevné školy v Českej a Slovenskej republike. Téma bola „Aus Fremden werden Freunde“. Išlo o námet na pohľadnicu nadácie. Aj naši žiaci sa zapojili do súťaže pod vedením pána učiteľa Jána Halčíka.

Prodekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Spišských Vlachoch

Spišské Vlachy 19. mája (TK KBS) Do Základnej školy svätého Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch 18. mája 2016 zavítal prodekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity Doc. Gabriel Paľa. Beseda sa niesla pod názvom „Význam médií v živote spoločnosti.“ Prednáška sa delila na dve časti. V prvej časti besedy, na ktorej

Archieparchiálne kolo projektu Východní svätí pre súčasnosť 2015/2016 pre CZŠ sv. Juraja vo Svidníku

Naše výtvarníčky sa zaradili do kategórie víťazov. V kategórií 7.-9.ročník získala Nikola Halčíková – 2.miesto a v kategórií 5.-6.ročník získala Miriam Jalčáková 3.miesto. Srdečne blahoželáme. Projekt je zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. V každom školskom roku je zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, ktorého život a

12