Dokumenty
Prehľad najdôležitejších dokumentov školského úradu prehľadne zatriedených do kategórií.
čítajte viac
Úspechy škôl
Naše školy úspešne napredujú a rozvíjajú sa, čo sa odráža v úspechoch žiakov a študentov.
čítajte viac
Aktivity škôl
Ponúkame široké spektrum vzdelávania, ktoré ide do hĺbky poznania Pravdy.
čítajte viac

O nás

Vzdelávanie je cesta, po ktorej sa duša napája na nekonečnú múdrosť vesmíru. Je to svetlo, ktoré osvetľuje temnotu nevedomosti a otvára dvere poznania. Vo svojej najhlbšej podstate je vzdelávanie duchovnou púťou, ktorá nás vedie k pochopeniu seba samých a sveta okolo nás.

Každý z nás je ako kvet, ktorý potrebuje vodu a slnko, aby mohol rásť a kvitnúť. Vzdelávanie je tá voda, ktorá napája našu myseľ a duch, a poznatky, ktoré sú slnkom, ktoré nám dávajú energiu a posilňujú našu existenciu.

Ale vzdelávanie nie je len o akademických tituloch a znalostiach, ktoré získavame zo školských učebníc. Je to aj o otvorenosti srdca a mysle, o schopnosti počúvať a učiť sa od druhých. Je to o skúmaní hlbších otázok života a hľadaní odpovedí, ktoré nám pomôžu pochopiť zmysel nášho bytia.

Vzdelávanie je dar, ktorý nám umožňuje objavovať nové obzory a prekonávať prekážky. Je to nástroj, ktorý nás oslobodzuje od pút nevedomosti a strachu a otvára nám cestu k slobode a naplneniu.

Dizajn bez názvu (1)