Cirkevná materská škola bl. Vasiľa Hopka Bardejov

Adresa: Ul. sv. Jakuba 28, 085 01 Bardejov
Telefonický kontakt: 00421 910 852 017
E-mail: cmsblvasilahopka@gmail.com
Web: http://cmsblvasilahopka.webnode.sk/
Riaditeľka: Mgr. Ľudmila Basová / Zastupujúca riaditeľka: Mgr. Jana Kolcunová
Zriaďovateľ: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Školské zariadenia: výdajná školská jedáleň