Zobrazujú sa: 1 - 10 z 209 VÝSLEDKOV
Aktivity našich škôl

Rozlúčka s predškolákmi v MŠ v Bardejove

Aby sa mohla naša škôlkarská rodina v budúcom školskom roku rozrásť o novú triedu, nové deti a pani učiteľky, prišlo ukončenie školského roka v Cirkevnej materskej škole bl. Vasiľa Hopka v Bardejove o čosi skôr. Predškoláci sa na rozlúčku s materskou školou zodpovedne pripravovali. Každý predškolák si poctivo nacvičoval svoju básničku a spoločné pesničky, aby mohol ukázať, že je pripravený prekročiť brány materskej …

Výberové konanie

Voľné pracovné miesto – pedagogický asistent ŠZŠ Stará Ľubovňa

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE Špeciálna základná škola sv. Anny týmto oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu – pedagogický asistent, v rámci Národného projektu “Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov” Kvalifikačné predpoklady  v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktoré sú uvedené v Prílohe č.6 Platové podmienky  v zmysle zákona …

Výberové konanie

Ponuka práce. Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – MŠ Bardejov

V zmysle § 84 a odsek. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca. Názov : Cirkevná materská škola bl.Vasiľa Hopka Bardejov Kontakt: Mgr. Jana Kolcunová, riaditeľka, cmsblvasilahopka@gmail.com Kategória zamestnanca: učiteľ Podkategória zamestnanca: učiteľ materskej školy …

Aktivity našich škôl

Štúdium na Spojenej škole bl. biskupa Gojdiča v Prešove – základná škola, materská škola

Spojená škola bl. biskupa Gojdiča v Prešove  vám ponúka kvalitné vzdelávanie s bohatou školskou i mimoškolskou činnosťou a zodpovednú výchovu žiakov v duchu katolíckej viery. Zápis na šk. rok 2021/2022 sa uskutoční pre materskú školu v termíne od 15.04.2021 do 31.05.2021. Zápis na základnú školu sa uskutoční v termíne od 01.04.2021 do 30.04.2021. Zápisy sú elektronickou formou. Bližšie informácie nájdete na …

Aktivity našich škôl

Tvorivý marec v Spojenej škole bl. biskupa Gojdiča v Prešove

Celý mesiac marec mali možnosť žiaci prvého stupňa Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča v Prešove ukázať svoju lásku ku knihám a literatúre. Svoj vzťah k čítaniu preukázali rôznymi aktivitami. Žiaci nižších ročníkov tvorili a prezentovali svoju obľúbenú prvú rozprávkovú knihu. Tretiaci sa zahrali na malých spisovateľov a svojimi príbehmi potešili svojich spolužiakov. A napokon štvrtáci ukázali svoje tvorivé schopnosti v aktivite …

Aktivity našich škôl

Ponuka štúdia na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom

Riaditeľ Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom oznamuje, že v školskom roku 2021/2022 ponúka uchádzačom o štúdium v prijímacom konaní štvorročný študijný odbor a bilingválny (slovensko-anglický) študijný odbor, na ktorý sa môžu hlásiť aj uchádzači z ôsmeho ročníka. Prihlášky sa podávajú do 16. apríla 2021. Pripomíname, že žiak deviateho ročníka si môže podať prihlášku na štvorročné štúdium …

Aktivity našich škôl

Rozprávkový karneval v bardejovskej škôlke

Keď sa po dlhších prázdninách opäť otvorili brány Cirkevnej materskej školy bl. Vasiľa Hopka v Bardejove, deti ani pani učiteľky nezaháľali a s veľkou chuťou sa pustili do práce. Obdobie fašiangov  je spojené so zábavou a radosťou. Inak to nie je ani v našej škôlke a každoročne sa deti i pani učiteľky na krátku chvíľu premenia na rôzne rozprávkové postavy, zvieratká či iné …