Nadácia VÚB sa za 18 rokov svojej činnosti zameriavala na oblasti, ktoré v danom čase potrebovali jej pomoc a podporu. O pomoc s obnovením gotického portálu požiadala nadáciu Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok a teraz do 15. júna vyzýva všetkých na podporu v SMS hlasovaní.

Gotický portál

Neskorogotická Bazilika sv. Kríža v Kežmarku stojí na mieste staršieho objektu z 13. storočia, ktorý bol v roku 1433 poškodený pri dobýjaní mesta husitmi, požiarom a údajne i zemetrasením. Kostol prestavali na neskorogotický objekt, jeden z najväčších vo vtedajšej krajine. Súčasťou prestavby bol aj pre naše územie neobvyklý kamenný vstupný portál v južnej časti chrámu. Jeho zvláštnosťou sú dva združené vstupy umiestnené do lomeného oblúku s pretínajúcimi sa prútmi vo vrchole. Ostenia otvorov zdobia sochy a v tympanóne je neúplný kruhový otvor vyplnený kamennou kružbou so sklenenou výplňou. Po oboch stranách portálu sa vinú nápisové stuhy s letopočtom 1498, datujúcim ukončenie prestavby kostola. Pilier s konzolou nesie sochu Bolestného Krista stojaceho pod baldachýnom pokrytým kamennými prepletanými vetvovými úponkami.

Ako hlasovať za Kežmarok

1. Navštívite stránku https://www.nadaciavub.sk/poklady/
2. Vyberiete si Kežmarok.
3. Vypíšete telefónne číslo.
4. Obdržíte SMS kód, ktorý vpíšete do políčka.
5. Zahlasujete.

Každý človek má iba 1 hlas. Ak chcete pomôcť obnoviť ďalšiu historickú pamiatku v Kežmarku, máte teraz jedinečnú možnosť.