Zobrazujú sa: 1 - 1 z 1 VÝSLEDKOV
Aktivity našich škôl

Deň otvorených dverí Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom

21.11.2017 Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho opäť otvorilo svoje brány. Po príhovore riaditeľa školy absolvovali naši návštevníci šesť workshopov, kde si mohli otestovať svoje vedomosti, zručnosti a získať informácie o štúdiu na štvorročnom aj bilingválnom gymnáziu. Na záver pekného dňa sa mohli občerstviť pri švédskych stoloch. Nechýbala každoročná bohatá tombola. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave DOD, jeho realizácii a, samozrejme, všetkým účastníkom za vytvorenie príjemnej atmosféry. Tešíme sa na vás opäť o rok.

(Mgr. Ema Jarošová)

IMG_6414 IMG_6428 IMG_6444 IMG_6459 IMG_6462 IMG_6492 IMG_6508 IMG_6518