Školy a školské zariadenia

ZOZNAM ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Cirkevné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov Cirkevná základná škola sv. Juraja Svidník Adresa: Sovietskych hrdinov 819/111, 089 01 Svidník Telefonický kontakt: 00421 547 88 17 23 E-mail: czsjuraj@gmail.com Web: www.czshrdsk.edu.sk Riaditeľka: RNDr. Katarína Hrižová Zriaďovateľ: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov Školské zariadenia: školská jedáleň, školský klub detí,
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn