Školy a školské zariadenia

ZOZNAM ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Cirkevné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov Cirkevná materská škola bl. Vasiľa Hopka Bardejov Adresa: Ul. sv. Jakuba 28, 085 01 Bardejov Telefonický kontakt: 00421 910 852 017 E-mail: cmsblvasilahopka@gmail.com Web: www.cmshopko.sk Riaditeľka: Mgr. Ľudmila Basová Zriaďovateľ: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov Školské zariadenia: výdajná školská jedáleň Cirkevná základná škola sv. Juraja
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn