RADA ŠKOLY

Vzorový štatút rady školy

(stiahnuť vzor tlačiva vo formáte .doc) Rada školy pri ………………. škola ……………. ŠTATÚT RADY ŠKOLY Článok 1 Základné ustanovenie (1) Rada školy sa zriaďuje pri ………………. škole v ……………, Ul. …………………

KRITÉRIÁ HODNOTENIA

(stiahnuť hodnotiaci list vo formáte pdf) 1. Doterajšie skúsenosti z oblasti riadenia, prax v riadení. 0 – 10 2. Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti školstva. 0 – 10 3. Znalosť…

POSTUP VÝBEROVÉHO KONANIA

(stiahnuť vzor tlačiva vo formáte pdf) Postup výberového konania, spôsob hodnotenia uchádzačov a spôsob hlasovania. 1. Zasadnutie výberovej komisie vedie predseda rady školy. Otvorí zasadnutie výberovej komisie. Privíta a predstaví členov…

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

(stiahnuť vzor tlačiva vo formáte pdf) Vyhlásenie členov výberovej komisie na funkciu riaditeľa …….. školy v ……… o ochrane osobných údajov Čl. 1 Týmto potvrdzujem, že som sa oboznámil so…

UZNESENIE

(stiahnuť vzor tlačiva vo formáte pdf) Uznesenie zo zasadnutia rady školy vo veci výberového konania na vymenovanie riaditeľa ….. školy v ….. Číslo uznesenia: Zo dňa: Rada školy pri …..…