Odkazy

Cirkevné inštitúcie

Oficiálne stránky Katolíckej cirkvi na Slovensku – www.kbs.sk
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie – www.kapitula.sk
Oficiálne stránky Svätej Stolice – www.vatican.va

Štátne úrady a inštitúcie

Národná rada Slovenskej republiky – www.nrsr.sk
Oficiálne stránky vlády Slovenskej republiky – www.vlada.sk
Oficiálne stránky Ministerstva školstva SR – www.minedu.sk
Krajský školský úrad v Prešove – www.ksupo.sk
Školské výpočtové stredisko v Michalovciach – www.svsmi.sk
Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave – www.mctba.sk
Štátna školská inšpekcia – www.ssi.sk
Ústav informácii a progńóz školstva – www.uips.sk
Slovenská pedagogická knižnica – www.spgk.sk
Štátny pedagogický ústav, Bratislava – www.statpedu.sk

Časopisy, noviny, internetové kníhkupectvo

Katolícke noviny – www.katnoviny.sk
IMPULZ – revue pre katolícku kultúru – www.impulzrevue.sk
ROZMER – časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu – www.rozmer.sk
Slovenská biblická spoločnosť – www.bible.sk
MARTINUS – internetové knihkupectvo – www.martinus.sk

Iné…

Interaktívna didaktická technológia – systém eBeam – www.ebeam.sk
aScAgenda – moderná administrácia školy – www.agenda.skoly.org