Školský úrad

Pokyny

Pokyny k organizácii školského roka 2016/2017 pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove Zobraziť ako dokument v pdf
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn