Zobrazujú sa: 11 - 13 z 13 VÝSLEDKOV
Výberové konanie

Výberové konanie na miesto riaditeľa CZŠ sv. Juraja Svidník

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, zriaďovateľ Cirkevnej základnej školy sv. Juraja vo Svidníku, v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej základnej školy sv. Juraja, Sovietskych hrdinov 819/111, 089 01 Svidník.   Kvalifikačné …

Výberové konanie

Vyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa Špeciálnej základnej školy sv. Anny v Starej Ľubovni

Vyhlásenie výberového konania VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, zriaďovateľ Špeciálnej základnej školy sv. Anny v Starej Ľubovni, v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Špeciálnej základnej školy …