Zobrazujú sa: 1 - 4 z 4 VÝSLEDKOV
Úvodník

Výberové konanie

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov ako zriaďovateľ Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča, Bernolákova 21, 080 01 Prešov. Viac informácií tu.

Úvodník Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu riaditeľa CMŠ bl. Vasiľa Hopka v Bardejove

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, zriaďovateľ Cirkevnej materskej školy bl. Vasiľa Hopka v Bardejove, v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Cirkevnej materskej školy bl. Vasiľa Hopka, Ul sv. Jakuba …

Úvodník

Odnepamäti je učiteľ nevyhnutnou súčasťou spoločnosti. Jeho význam sa v dejinách menil od osoby spojenej s najvyššími spoločenskými vrstvami až po ľudových kantorov kdesi v zabudnutej dedinke tých najodľahlejších kútov krajiny. Či už to bolo obdobie, keď učiteľ patril spolu so starostom a kňazom k najvýznamnejším osobám v obci, alebo je to obdobie, keď materiálne …

Úvodník

Zmysel pre hodnoty

Veľký význam výchovy v živote človeka a jej čoraz väčší vplyv na spoločenský pokrok súčasnej doby je predmetom pozorného záujmu tohto posvätného všeobecného cirkevného snemu. Veď terajšie okolnosti uľahčujú a zároveň stupňujú naliehavosť výchovy mládeže, ba aj určitého permanentného vzdelávania a výchovy dospelých. Ľudia sú si totiž plnšie vedomí vlastnej dôstojnosti a svojho poslania, a preto …