Archives for Nezaradené

Slávnostné otvorenie a posviacka priestorov CMŠ bl. Vasiľa Hopka v Bardejove

V pondelok 2. októbra v popoludňajších hodinách prebehlo slávnostné otvorenie a posviacka priestorov Cirkevnej materskej školy bl. Vasiľa Hopka v Bardejove, ktorú v zastúpení prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka vykonal protosynkel Prešovskej archieparchie Mons. Ľubomír Petrík za účasti predstaviteľov mesta Bardejov, zástupcov Rímskokatolíckej a Gréckokatolíckej cirkvi na území mesta, riaditeľky a metodičky GAŠÚ v Prešove, rodičov a detí.

Na úvod riaditeľka materskej školy Ľudmila Basová privítala všetkých prítomných a požiadala zástupcov zriaďovateľa o slávnostné prestrihnutie pásky, po ktorom nasledovalo posvätenie priestorov.

Mons. Petrík vo svojom príhovore vyzdvihol bonus cirkevnej materskej školy, ktorá okrem štandardného predprimárneho vzdelávania prináša do životov detí a ich rodičov Krista.

Deti novovzniknutej škôlky, ktorá je prvou samostatnou materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského gréckokatolíckeho arcibiskupstva, sa predstavili krátkym kultúrnym programom, ktorý prítomní ocenili potleskom. Na záver bolo pre všetkých pripravené štedré pohostenie.

IMG_4271 IMG_4281 IMG_4284 IMG_4286 IMG_4295 IMG_4300 IMG_4301 IMG_4304 IMG_4305 IMG_4315 IMG_4317 IMG_4322

Read more