Zobrazujú sa: 11 - 20 z 42 VÝSLEDKOV
Úspechy našich škôl

Spevácka súťaž Jakuboviansky slávik

V piatok 17. mája 2019 sme sa zúčastnili na speváckej súťaži Jakuboviansky slávik v Chminianskych Jakubovanoch. Na súťaži sa zúčastnili traja žiaci našej školy, ktorí vyhrali školské kolo v speve. Spevácka súťaž sa konala v spoločenskej sále OcÚ v Chminianskych Jakubovanoch, kde sme sa najprv zaregistrovali. Žiaci mohli vystúpiť v troch rôznych kategóriách, podľa dosiahnutého veku. Naši žiaci vystúpili v kategórii …

Úspechy našich škôl

Prvé miesto v anglickej súťaži pre žiakov CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča

V pondelok  8. apríla 2019 sa žiaci 2. stupňa ZŠ zúčastnili na krajskom kole anglickej súťaže Language flower. Prezentovali divadielko v anglickom jazyku s názvom The Selection, ktoré napísala žiačka ôsmeho ročníka Anastasia Pasok. Žiaci získali 1. miesto. Srdečne im blahoželáme a prajeme veľa úspechov na celoslovenskom finále. (Jana Tomečková)  

Úspechy našich škôl

Úspechy prešovských žiakov v MatX-e

MatX je online súťaž pre žiakov 7. – 9. ročníka ZŠ a príslušných ročníkov gymnázií, v ktorej štvorčlenné tímy súťažia v počítaní netradičných matematických príkladov. Tohto roka proti sebe bojovalo 412 tímov zo škôl v Českej republike a na Slovensku. V kategórii 7. ročník  obsadili naši žiaci 2. miesto. (Mgr. Marianna Iľkovičová)

Úspechy našich škôl

Malí divadelníci z Prešova sa umiestnili v zlatom pásme v regionálnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín

Už druhý rok pôsobí na CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča v Prešove v rámci školského klubu detí detský divadelný súbor. Tento rok si deti pripravili predstavenie s názvom Gruffalo, podľa rovnomennej knižky Julie Donaldsonovej. Žiaci našej školy mali možnosť si ho pozrieť už počas vianočnej akadémie, rodičia a budúci prváci počas zápisu prvákov 1. apríla 2019. Rozhodli …

Úspechy našich škôl

Študentka Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča reprezentovala školu v celoštátnej prehliadke SOČ

24.04. – 26.04.2019 sa v priestoroch SOŠ automobilovej v Košiciach konal 41. ročník celoštátnej prehliadky prác stredoškolskej odbornej činnosti. Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča reprezentovala v súťaži Adriána Cenkerová, študentka 3. A s prácou TAJOMSTVO IKON NA POZADÍ IKONY NARODENIA PÁNA v súťažnom odbore teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba. Praktickou časťou jej práce bola vlastnou rukou napísaná ikona Narodenia, ktorá …

Úspechy našich škôl

Prešovské gymnazistky úspešné v archieparchiálnom kole biblickej olympiády

V pondelok 8. apríla 2019 sa v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára P. P. Gojdiča v Prešove uskutočnilo archieparchiálne kolo biblickej olympiády Prešovskej archieparchie.  V kategórii stredných škôl sa študentky Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča Ema Pavlovská (2. B), Ráchel Hromjáková (4. B) a Bernadeta Romanová (4. B) umiestnili na 1. mieste a postupujú na celoslovenské kolo.  

Úspechy našich škôl

Druhé miesto v matematickej súťaži pre žiakov CZŠ bl. P. P. Gojdiča v Prešove

Prešiel týždeň a naši malí matematici nám opäť urobili radosť. Na celoslovenskej súťaži štvorčlenných družstiev LOMIHLAV obsadili z 50 zúčastnených tímov druhé miesto. Zdolali ich len žiaci zo SZŠ so všeobecným intelektovým nadaním z Bratislavy. Súťaž sa konala 30.11.2018 na Gymnáziu Alejová v Košiciach. Našu školu reprezentovali: Štefan Malik, Patrik Barnišin, Šimon Bartoš a Michal …