Archives for Aktivity našich škôl

Povianočná návšteva speváčky Anky Servickej v MŠ

Prvý deň po príchode z vianočných prázdnin na deti Cirkevnej materskej školy bl. V. Hopka v Bardejove čakalo prekvapenie. Do našej škôlky zavítala milá návšteva – pani Anka Servická. Oblečená v ľudovom kroji deťom spestrila predpoludnie svojím spevom vianočných kolied a vinšov s hudobným sprievodom harmonikára Filipa. Ani deti sa nenechali zahanbiť a pekne zavinšovali a zaspievali vianočné koledy, ktoré sa naučili. Pani Anka deti naučila veselú pieseň o hudobných nástrojoch, ktorú si spoločne zaspievali a zatancovali. Na záver sme sa  pani Anke Servickej poďakovali za jej návštevu a vyprevadili ju veľkým potleskom.

(Mgr. Jana Kolcunová)

Read more

Čas Vianoc v Cirkevnej materskej škole bl. Vasiľa Hopka v Bardejove

Po rozsvietení stromčeka a vianočnej výzdoby svätým Mikulášom sa deti Cirkevnej materskej školy bl. V. Hopka v Bardejove pod vedením pani učiteliek s radosťou pustili do nácviku vianočného programu, ktorý sa niesol v znamení narodenia malého Ježiška v jasličkách, príchodom pastierov vedených hviezdou až do Betlehema. Vytúžený deň vystúpenia nastal vo štvrtok 19. decembra. Deti sa svojich postáv zhostili bravúrne. Rodičom a svojim príbuzným predviedli biblický príbeh narodenia Božieho dieťaťa. Radosť z tanca a koledovania neskrývali ani najmenšie deti, ktoré odvážne vystúpili aj pred hojným počtom divákov v obecenstve. Mamičky všetkým prítomným pripravili chutné vianočné pohostenie. Po tomto vianočnom vystúpení sme sa všetci naplnení vianočnou náladou pobrali domov a tešili sa na príchod skutočného Mesiáša.

(Mgr. Jana Kolcunová)

Read more

Stužková slávnosť na gymnáziu v Prešove

Život človeka sa skladá z okamihov, ktoré sú neopakovateľné, no len niektoré z nich ostávajú v pamäti človeka celý život. K takým okamihom určite patrí stužková slávnosť. 11. január 2020 sa študentom 4. A triedy Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča zapíše do ich pamäti ako deň ich stužkovej slávnosti.

Stužková slávnosť sa začala v chráme Povýšenia sv. Kríža, kde sa pri spoločnej modlitbe stretli študenti, rodičia, pedagógovia a hostia. Veľkým darom pre všetkých bola prítomnosť arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ, ktorý spolu s prešovským protopresbyterom otcom Bakom, školským kňazom otcom Stuľákom, správcom farnosti Prešov Sekčov otcom Novickým a otcom Uhrinom slávil svätú liturgiu obetovanú za maturantov nášho gymnázia.

Slávnosť pokračovala v sále hotela Lineas. Krásne dámy, vážení páni, zelené stužky, slová vďaky, spomienky, výborná zábava. Navždy sa zachová v pamäti stužková.

Mgr. Lenka Mikulášková

Read more

Vianočné predstavenie na ŠZŠ v Starej Ľubovni

Predvianočný čas očakávania narodenia Ježiša sme si už tradične mohli spestriť vianočným predstavením, ktoré si pre rodičov pripravili žiaci Špeciálnej základnej školy sv. Anny pod vedením pedagógov. Každé predstavenie bolo výnimočné a jedinečné.
V spolupráci s Domom sv. Anny sa v úvode predstavili žiaci ako pekári vo vianočnej pekárni. Napiekli chutné perníky a ukázali tradičný predvianočný čas doma. Potom nasledovalo vystúpenie žiakov v rozprávke o myške Hrdopýške. Každý žiak predstavil jedno zvieratko, ktoré si chcelo vziať myšku za ženu. Myška sa dlho rozhodovala, no nakoniec prišiel pôvabný kocúr, ktorý na myšku pekne zavolal, a tá si ho vzala za muža. Všetci spolu tancovali a radovali sa. Nezabudlo sa, samozrejme, na vianočné vinše a básne v podaní žiakov. V závere sa celá sála  spolu so žiakmi roztancovala na pieseň Zima, zima. Ako ináč mohli žiaci a učitelia ukončiť vystúpenie, ako vianočnou piesňou sprevádzanou klávesmi a husľami. Rozsvietením lampášikov sa tak vnieslo svetlo a úsmev do tváre každého rodiča.

 

(Mgr. Miroslava Demčáková)

Foto: Mgr. Mária Rusiňáková

Read more

Vianočná akadémia v CZŠ sv. Juraja vo Svidníku

Boh tak miloval svet, že dal svojho Syna… V duchu tejto myšlienky sa niesol 11. decembra v popoludňajších hodinách v priestoroch školy program vianočnej akadémie – Hody lásky.

V úvode odzneli rusínske koledy s hudobným sprievodom žiakov školy, ktoré navodili vianočnú atmosféru.

Potom sa už odvíjal príbeh o tom, o kom sú Vianoce. Dvaja anjeli sledovali dianie na scéne a vyslovili myšlienku, či ľudia nezabudli na pravú podstatu Vianoc.

Pozorovali prvákov, ktorí vytiahli sane na pravú sánkovačku, siedmačky, ktoré svojím tancom roztlieskali hľadisko, malé lesné zvieratká, ktoré hladovali v krutej zime, betlehemcov s prianím zdravia, šťastia, božského požehnania i uzimených piatakov a šiestakov.

V programe odzneli texty v rusínskom, slovenskom i anglickom jazyku.

Sen o tom, že ľudia nezabudli na pravú podstatu Vianoc, očakávajúc najväčší dar – dieťa, ktoré je nádejou pre tento svet, sa splnil.

Hviezda nad Betlehemom sa rozsvietila.

Pani riaditeľka v závere zaželala pokojné a požehnané vianočné sviatky a pozvala všetkých na perník a vianočný punč.

Každej rodine žiaci školy darovali malý spomienkový darček – srdiečko.

 

(Mgr. Martina Jančišinová)

 

Foto: Mgr. Ján Halčík

https://czssk.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=344#gallery/344

 

Read more

Vianočný koncert na CZŠ s MŠ v Prešove

Vo štvrtok 12. decembra 2019 sa žiaci Cirkevnej základnej školy s materskou školou blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove na chvíľu stali spevákmi, tanečníkmi, hercami, ba aj koledníkmi a vinšovníkmi. Svojím slovom, spevom a tancom potešili nejedno srdce. Vo vianočnom programe sa predstavili všetky vekové kategórie od tých najmladších až po najstarších. Súčasťou vianočného koncertu bola aj burza, ktorej výťažok bol venovaný manželom Majorošovcom, ktorí prišli pri nedávnej tragédii o bývanie. Všetkým darcom zo srdca úprimne ďakujeme a želáme požehnané vianočné sviatky.

(Mgr. Jana Valaliková)

Read more

Vianočná burza v Starej Ľubovni

V tento predvianočný čas, 10. decembra 2019, pedagógovia Špeciálnej základnej školy sv. Anny ponúkali vianočné dekorácie v stánku na vianočných trhoch v Starej Ľubovni. Aj keď bolo chladno a zrána pršalo, okoloidúci sa pri stánku zastavovali. Obdivovali vianočné dekorácie, ktoré vyrábali žiaci i učitelia už od októbra. Za dobrovoľný príspevok si mohol každý zakúpiť vianočnú ozdobu, ktorou vnesie kúsok lásky do svojho domova a radosť do srdiečok našich žiakov. Kúpou ktoréhokoľvek výrobku podporili ľudia Špeciálnu základnú školu sv. Anny. Vyzbierané peniaze sa použijú na kúpu pomôcok a materiálu, ktorý bude potrebný pre prácu so žiakmi.

(Mgr. Silvia Dziaková)

Foto: Mgr. Silvia Dziaková

Read more

Záverečné stretnutie projektu Erasmus+ v Poľsku

Od 2. do 6. decembra 2019 sa piati učitelia Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom zúčastnili na záverečnom stretnutí v rámci projektu Erasmus+ HEAL, ktorý bol na škole realizovaný od septembra 2017. Do projektu boli zapojené okrem nášho gymnázia aj školy z Poľska, Maďarska, Nemecka a Talianska. Záverečné stretnutie sa konalo v poľskom meste Wisla, ktoré sa nachádza neďaleko hraníc so Slovenskom. Prvý deň bol venovaný práci na záverečnej správe projektu a publikovaniu výsledkov na platforme etwinning. Nasledujúci deň sme navštívili historické mesto Krakov, kedysi hlavné mesto Poľského kráľovstva, kde sme sa v rámci projektu oboznámili s ekologickými problémami, ktorým toto mesto čelí. Navštívili sme kopec Kosciuszko, ktorý je významným historickým miestom pripomínajúcim cestu Poliakov k slobode. Z vyhliadky sme mohli obdivovať panorámu mesta Krakov. Neskôr sme navštívili hrad Wawel, jedno z najvýznamnejších miest európskej histórie. Večer sme mali možnosť vidieť najväčšie stredoveké námestie v Európe, kde sme zažili neopakovateľnú atmosféru vianočných trhov, ktoré každoročne priťahujú davy turistov z celého sveta. Ďalší deň bol opäť venovaný projektovým témam v hostiteľskej škole. Poobede sme vo Wisle navštívili zámok – rezidenciu poľského prezidenta, ktorá slúži aj ako múzeum a kde musia návštevníci prejsť bezpečnostnou kontrolou. Zaujímavosťou je, že aj keď toto sídlo bolo postavené pred takmer sto rokmi, jeho interiér obsahuje mnoho moderných prvkov unikátnych vo svojej dobe. Večer sme mali možnosť ochutnať špeciality poľskej kuchyne v typickej kolibe. Na záver stretnutia získali učitelia certifikáty o účasti. Všetci účastníci zhodnotili realizovaný projekt ako úspešný a vyjadrili záujem o ďalšiu spoluprácu na európskych projektoch.

 

(Zenon Alexovič)

Foto: PaedDr. Emil Jaroš

Read more

Príchod sv. Mikuláša do Špeciálnej základnej školy sv. Anny

Piatok 6. decembra 2019 bol pre žiakov Špeciálnej základnej školy sv. Anny v Starej Ľubovni jeden z najkrajších dní. V tento deň navštívil žiakov a zamestnancov sv. Mikuláš. Žiaci sa jeho príchodu veľmi potešili. Privítali ho piesňami, básničkami, tancom, ale aj úsmevom na tvári. Za odmenu ich sv. Mikuláš obdaroval svojimi darmi, ktoré mal pripravené vo veľkom vreci. Po rozdaní darčekov sa so žiakmi rozlúčil a prisľúbil svoj príchod aj o rok.

(Mgr. Lukáš Maček)

Foto: Mgr. Lucia Halčišáková

 

Read more

Žiaci CZŠ bl. P. P. Gojdiča v divadelnom projekte Ako chutí divadlo

Ako chutí divadlo je projekt divadla Viola v Prešove, do ktorého sa zapojili žiaci 4. A a 4. B triedy CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča.  V prvej fáze projektu sa oboznámili s tým, kto je režisér, herec, scenárista, dramaturg a ako také divadlo a inscenácia vzniká. Druhá fáza spočívala v tom, že na troch stretnutiach, ktoré mali spolu s lektorkami – herečkami z divadla Viola, si žiaci rozdelili úlohy a sami vytvárali divadelnú inscenáciu. Vymýšľali scenár, kostýmy, kulisy, hľadali vhodnú hudbu a zvukové efekty.

28.10.2019 sa konala tretia fáza projektu, kde naši žiaci vystúpili v divadle Viola s pripravenou inscenáciou, ktorá mala názov Tri prasiatka na Hawaii. Na predstavenie boli pozvaní aj rodičia a žiaci hrdo odprezentovali to, čo sami vytvorili.

(Mgr. Adriana Pavlišinovičová)

Read more