Archives for Aktivity našich škôl

Predvianočný čas v Špeciálnej ZŠ v Starej Ľubovni

Vianočná výzdoba, stromček a Betlehem… už aj v našej Špeciálnej základnej škole sv. Anny v Starej Ľubovni túžobne očakávame príchod Vianoc.

V tento nádherný predvianočný čas sme so žiakmi vykrajovali, piekli, džemom natierali a lepili linecké pečivo a perníčky. Do rytmu práce nám vyhrávali tradičné koledy. K vianočným koláčikom sme si pripravili i vianočný nápoj plný chutného ovocia. Vôňa škorice, klinčekov a badiánu sa rozliehala celou budovou Domu sv. Anny. Aj takýmto spôsobom sme u žiakov vzbudili radosť z blížiacich sa Vianoc.

(Mgr. Silvia Dziaková)

 

Foto: Mgr. Lucia Halčišáková

Read more

Koniec školského roka v Starej Ľubovni

Koniec školského roka 2019/2020 je tu a s ním aj čas vysvedčení. V utorok 30.06.2020 sme sa všetci žiaci, rodičia a pedagógovia Špeciálnej základnej školy sv. Anny slávnostne oblečení stretli v Chráme Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni na svätej liturgii. Po skončení svätej liturgie sa riaditeľ školy všetkým prihovoril a poďakoval za úsilie počas celého školského roka. Triedny učiteľ s pedagogickým asistentom rozdali každému žiakovi zvlášť vysvedčenia a pochvaly za plnenie výchovno-vzdelávacích cieľov, odvahu prekonávať dennodenné prekážky, chuť do učenia a vytrvalosť pri práci. Učitelia a asistenti boli taktiež obdarovaní od žiakov kvetmi a sladkou pozornosťou za svoju prácu, snahu a aktivitu počas celého školského roka. Všetkým prajeme príjemné prázdniny plné oddychu, radosti a nových zážitkov. Tešíme sa v novom školskom roku 2020/2021.

(Mgr. Dária Kosturková)

Read more

Celý rok s Kauflandom

Po minuloročnom úsilí sa nám podarilo získať prostredníctvom projektu Čerstvé hlavičky od spoločnosti Kaufland v Starej Ľubovni pre žiakov ŠZŠ sv. Anny na celý školský rok ovocie a zeleninu zadarmo. Žiaci mali celý rok radosť, ochutnali ringloty, jablká, hrušky, mandarínky, pomaranče, hrozno, karotku, kaleráb, kivi, broskyne, slivky, banány, kaki, marhule. Ovocie a zeleninu sme raz týždenne doručili do školy. Následne sme ju žiakom rozdávali domov alebo sme si spoločne v rámci projektového vyučovania upiekli koláče, štrúdle, mafiny, pripravili rôzne pochutiny, mixovali smoothie. Spoluprácu sme zavŕšili upečením marhuľového koláča a poslednú dávku ovocia žiaci dostali ako sladkú odmenu k vysvedčeniu na záver školského roka. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme spoločnosti Kaufland Stará Ľubovňa za spoluprácu.

(Mgr.  Dária Kosturková)

Foto: Mgr. Lenka Miklušová, Mgr. Lucia Halčišáková

Read more

Ochranné štíty

Po dlhom pozastavení vyučovania v školách mohla od 01.06.2020 Špeciálna základná škola sv. Anny na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR otvoriť svoje triedy a pokračovať vo vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením. Znovuotvorenie školy potešilo všetkých žiakov, vyučovanie však musí spĺňať všetky hygienické a epidemiologické opatrenia. Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni nám s pomocou Národného projektu IT AKADÉMIA – vzdelávanie pre 21. storočie pomohlo vyrobiť a zabezpečiť ochranné transparentné štíty pre pedagogických zamestnancov na prácu so žiakmi, pre ktorých je veľmi dôležitá viditeľnosť artikulácie vyučujúceho. Sme veľmi vďační za túto spoluprácu a veríme, že do konca školského roka to všetko hravo zvládneme.

 

(Mgr. Dária Kosturková)

Read more

Keď sú deti „iné“

Ako prijať dieťa s hendikepom? Ako k nemu správne pristúpiť? Ako v ňom nájsť dar? Na tieto otázky sme odpovedali v utorkovej relácii TV LUX Doma je doma. Video je dostupné na odkaze nižšie. Úprimné poďakovanie patrí mamke našej žiačky pani Kasperkevičovej za odvahu verejne zdieľať svoj príbeh a povzbudiť ostatných rodičov.

Link s odkazom na video z archívu relácie Doma je doma na TV LUX:

https://www.tvlux.sk/archiv/play/23460

 

(Mgr. Ján Rusiňák)

Read more

Medzinárodný deň materinského jazyka

V piatok 21. februára 2020 sa žiaci prvého stupňa Cirkevnej základnej školy s  materskou školou blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove ponorili do krás materinského jazyka. Pani učiteľky si spolu so svojimi žiakmi pripravili rôzne aktivity na túto tému, kde riešili rôzne úlohy, kvízy, vyrábali záložky, pojmové mapy, hľadali slová ukryté po triede, spievali slovenské ľudové piesne a dokonca sa prostredníctvom filmu preniesli do čias Ľudovíta Štúra. Svojimi aktivitami si žiaci uvedomili hodnotu rodnej reči a materinského jazyka, ktorý je pre každého z nás jedinečný.

(Mgr. Miroslava Magdová)

Foto: Mgr. Miroslava Magdová

Read more

Deň otvorených dverí na CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča v Prešove

V piatok 14.2.2020 mala CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča v Prešove „otvorené dvere“ pre všetkých rodičov i budúcich žiakov. Celá škola bola pripravená na svoju prezentáciu. Všetci, ktorí k nim zavítali, mali možnosť prezrieť si triedy, vyskúšať si zručnosti v tvorivých dielňach i v telocvični, objaviť prírodné vedy v praxi a spoznať učenie hravou formou. Nechýbalo ani výborné občerstvenie. Za zvládnuté úlohy si deti odniesli zaslúženú odmenu v podobe malého darčeka. Rodičia spolu s deťmi odchádzali domov nadšení a natešení a pani učiteľky sa už teraz tešia na nových prváčikov.
(M. Rindošová)
Read more

S otcom arcibiskupom o časoch neslobody

Vďaka otcovi arcibiskupovi metropolitovi Jánovi Babjakovi mohli študenti Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom spoznať život „nenápadného hrdinu“. 27. februára ich v sprievode otca arcibiskupa navštívila pani Tkáčová a porozprávala im svoj životný príbeh. Ako silne veriaca vysokoškolská študentka učiteľstva v odbore matematika a fyzika navštevovala každý večer sväté liturgie, pričom nevedela, že ju sledujú príslušníci ŠtB. Podpísalo sa to na tom, že jej nebol udelený červený diplom. Už ako učiteľka na gymnáziu sa vzoprela štátnej moci, keď odmietla podpísať vyhlásenie, že bude žiakov vychovávať v ateistickom duchu. Jej pútavé rozprávanie doplnil svojimi spomienkami aj otec arcibiskup, ktorý žiakom vykreslil, aké problémy mu hrozili pri ukončovaní stredoškolského štúdia, keď si podal prihlášku na teologické štúdiá.

Ďakujeme našim vzácnym hosťom, že boli ochotní priblížiť nám svoje životné príbehy, a veríme, že mnohí z nás si uvedomili, aké máme šťastie, že môžeme žiť v slobode a demokracii.

(PaedDr. Lucia Švecová)

foto: Lenka Grodecká

Read more

Deň otvorených dverí v CZŠ sv. Juraja vo Svidníku

V nedeľu 9. februára 2020 sa v Cirkevnej základnej škole sv. Juraja otvorili dvere pre rodičov, žiakov, priateľov a všetkých zvedavých návštevníkov. Učitelia, žiaci a zamestnanci školy pre nich pripravili deň plný prekvapení.

Stretnutie sa začalo známou slovenskou  rozprávkou Popolvár v podaní hercov divadla Babadlo. Divadelné predstavenie s krásnou scénou a bábkami zaujalo nielen malých, ale aj dospelých divákov.

Po skončení predstavenia si mohli návštevníci vybrať zaujímavé atrakcie.

V rytierskej komnate si odvážlivci vyskúšali odvahu, trpezlivosť, presnosť a obratnosť. Po splnení úloh boli pasovaní za statočných rytierov. Žiaci predstavili aj legorobotov a projekt, s ktorým boli úspešní na súťaži v Košiciach. Z legorobotov sa stali autá, vyklápače či zvieratá, ktoré plnili rôzne funkcie. Rodiny s deťmi veľmi zaujali elektrostavebnice, ktoré ponúkali mnoho zvukových, svetelných a iných funkcií.

Pre najmenších bolo v herni pripravené kráľovstvo vláčikov. Tých, ktorí radi pracujú s fantáziou a sú šikovní, sme privítali v tvorivých dielňach. Tam si deti vyrobili a zároveň odniesli zaujímavé dekoratívne výrobky.

Šachový kútik ponúkol priestor na tvorivú hru a relax. Veľký záujem mali chlapci o hokejbal a stolný futbal. Naša priateľka Svetlanka – profesionálna kaderníčka pripravovala dievčatám účesy od výmyslu sveta.

Pre všetkých bolo pripravené malé občerstvenie s posedením. Naše stretnutie vyvrcholilo vyžrebovaním poukazu na rodinnú večeru v reštaurácii Vermex Lokal, ktorú nám daroval p. Erik Ducár. Z víťazstva sa tešila škôlkarka Milotka so svojou rodinou.  Želáme jej príjemne prežitý čas pri dobrom jedle v rodinnom kruhu. Reštaurácii Vermex Lokal ďakujeme.

Aj tento deň ukázal, že naša škola má čo ponúknuť. Všetky aktivity sú pravidelnou súčasťou diania v škole v poobedňajších hodinách v rámci zaujímavých krúžkov.

RNDr. Katarína Hrižová

Read more

Ponuka bilingválneho štúdia na gymnáziu v Humennom

Riaditeľstvo Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom oznamuje, že školskom roku 2020/2021 ponúka uchádzačom o štúdium v prijímacom konaní okrem štvorročnej formy  aj bilingválny študijný odbor (slovensko-anglický). Výučba anglického jazyka je podporená anglickým native lektorom (súčasť nášho pedagogického zboru). V anglickom jazyku sa vyučujú predmety: biológia, geografia, fyzika, katolícke náboženstvo, tvorba projektov, telesná výchova a umenie a kultúra. Taktiež predpokladáme, že v budúcnosti sa rozšíri počet predmetov vyučovaných v anglickom jazyku. Ponúkaný odbor 7902J74 gymnázium – bilingválne štúdium (anglické) je postavený na 21-ročných skúsenostiach vyučovania cudzích jazykov, v príjemnom prostredí a na princípoch kresťanskej viery. Na študijný odbor môžu byť po splnení prijímacích kritérií prijatí uchádzači z ôsmeho a deviateho ročníka. V blízkosti školy je možnosť internátneho ubytovania a celodenného stravovania. Prihlášky sa podávajú do 28. februára, prijímacie skúšky sa uskutočnia 23.03.2020. Viac informácií môžete získať na webe školy (gjzhe.edupage.org ).

( PaedDr. Emil Jaroš, riaditeľ školy )

 

 

Read more