Aby sa mohla naša škôlkarská rodina v budúcom školskom roku rozrásť o novú triedu, nové deti a pani učiteľky, prišlo ukončenie školského roka v Cirkevnej materskej škole bl. Vasiľa Hopka v Bardejove o čosi skôr. Predškoláci sa na rozlúčku s materskou školou zodpovedne pripravovali. Každý predškolák si poctivo nacvičoval svoju básničku a spoločné pesničky, aby mohol ukázať, že je pripravený prekročiť brány materskej školy a zasadnúť do školských lavíc. S malou trémou i slzičkou v oku sa deti predviedli pred mladšími kamarátmi i rodičmi. Po dojímavom programe a rozlúčení s mladšími kamarátmi a pani učiteľkami na deti čakala sladká odmena v podobe ihriskovej párty. Počas rozlúčky s predškolákmi sme odprevadili deti našej Cirkevnej materskej školy bl. Vasiľa Hopka v Bardejove na prázdniny so slávnostným požehnaním od kňaza otca Erika, ktorý nás sprevádzal počas celého školského roka. Modlitbou k blahoslavenému Vasiľovi Hopkovi sme vyslovili úprimné prosby o jeho príhovor. Nech sa blahoslavený Vasiľ Hopko  prihovára za našu cirkevnú materskú školu, jej deti, zamestnancov i rodičov a rodinných príslušníkov, ktorej je patrónom. Všetkým prajeme krásne prázdniny a tešíme sa opäť v septembri.

Mgr. Jana Kolcunová