Spojená škola bl. biskupa Gojdiča v Prešove  vám ponúka kvalitné vzdelávanie s bohatou školskou i mimoškolskou činnosťou a zodpovednú výchovu žiakov v duchu katolíckej viery. Zápis na šk. rok 2021/2022 sa uskutoční pre materskú školu v termíne od 15.04.2021 do 31.05.2021. Zápis na základnú školu sa uskutoční v termíne od 01.04.2021 do 30.04.2021. Zápisy sú elektronickou formou.
Bližšie informácie nájdete na plagáte.