Celý mesiac marec mali možnosť žiaci prvého stupňa Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča v Prešove ukázať svoju lásku ku knihám a literatúre. Svoj vzťah k čítaniu preukázali rôznymi aktivitami. Žiaci nižších ročníkov tvorili a prezentovali svoju obľúbenú prvú rozprávkovú knihu. Tretiaci sa zahrali na malých spisovateľov a svojimi príbehmi potešili svojich spolužiakov. A napokon štvrtáci ukázali svoje tvorivé schopnosti v aktivite s názvom Čo sme sa naučili vo štvrtom ročníku. Umelecké diela našich tvorivých spisovateľov a umelcov si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

(Mgr. Miroslava Magdová)

Foto: Mgr. Peter Olejár