Keď sa po dlhších prázdninách opäť otvorili brány Cirkevnej materskej školy bl. Vasiľa Hopka v Bardejove, deti ani pani učiteľky nezaháľali a s veľkou chuťou sa pustili do práce. Obdobie fašiangov  je spojené so zábavou a radosťou. Inak to nie je ani v našej škôlke a každoročne sa deti i pani učiteľky na krátku chvíľu premenia na rôzne rozprávkové postavy, zvieratká či iné masky. Vstup do triedy v štvrtkové ráno bol iný ako po ostatné dni. Pri dverách deti nevítala pani učiteľka, ale veľká dominová kocka, vchodom neprechádzali deti, ale rôzne rozprávkové postavy, zvieratká či masky rôzneho druhu. Naša trieda sa na celý deň zmenila na karnevalovú sálu, v ktorej sa ruka v ruke všetci spoločne zabávali. Po veselom predpoludní si všetky masky trošku oddýchli, aby nabrali síl a pokračovali v zábave aj popoludní. Aj napriek tomu, že tohtoročný karneval bol trošku iný ako tie ostatné, si ho deti i pani učiteľky naplno užili.

(Mgr. Jana Kolcunová)