Vo štvrtok 21.01.2021 sa v spolupráci so ŠZŠ sv. Anny uskutočnil bezplatný webinár od Pinf Hry, o. z., na tému využitia IKT pri dištančnom a prezenčnom vzdelávaní v špeciálnych školách. V úvode autor didaktickej pomôcky PINF HRY Ondrej Vrábel v krátkosti predstavil aplikáciu a priblížil myšlienku jej vzniku. Následne prevzal slovo špeciálny pedagóg Mgr. Lukáš Maček, ktorý sa podelil o svoje skúsenosti s touto didaktickou pomôckou a názorne predviedol jej širokospektrálne využitie v edukačnom procese na špeciálnych školách, a to najmä u detí s B a C variantom. Vyzdvihol možnosti prepojenia viacerých predmetov v rámci jednej hry, ako i možnosti nácviku sociálnych zručností. Ukázal, ako sa žiaci vedia dopracovať od ovládania aplikácie na interaktívnej tabuli k samostatnej práci na tablete.

Na záver bol vytvorený priestor na otázky, ku ktorým sa obaja prednášajúci vyjadrili.

Záznam z webináru si môžete opätovne pozrieť  na odkaze https://www.pinfhry.org/webinar/ .

(Mgr. Lenka Miklušová)