Cieľom grantového programu je pomôcť oživiť neziskový sektor počas mimoriadneho obdobia spôsobeného pandémiou koronavírusu. Zámerom je podporiť udržateľné verejnoprospešné projekty komunitného a inovatívneho charakteru.

Základné informácie o grante

Grantový program bol otvorený pre podávanie žiadostí v termíne od 07. 10. – 06. 11. 2020 do 12.00 h pre projekty s realizáciou v roku 2021. CZŠ sv. Juraja vo Svidníku podala projekt Komunitný ekoraj v kategórií Oživenie komunity s požadovanou sumou podpory 5 000 eur. Výsledky tohto programu boli zverejnené 18. januára 2021. V rámci kategórie Oživenie komunity nadácia Slovenskej sporiteľne vybrala 15 úspešných projektov z celého Slovenska. Výber sa uskutočnil na základe odporúčaní odbornej hodnotiacej komisie, ktorej súčasťou bol aj významný chemik a vedec Róbert Mistrík.

(RNDr. Katarína Hrižová)