Na základe dlhodobej spolupráce oslovilo Ľubovnianske múzeum Špeciálnu základnú školu sv. Anny, tentoraz s participáciou a zámerom sprístupniť skanzen ľuďom s autizmom. Projektové vyučovanie predchádzalo množstvo príprav, aby bol spomínaný projekt šitý na mieru.

Špeciálna pedagogička Mgr. A. Michnová spolupracovala s lektorkou A. Konkoľovou. Na základe jej prednášky o spracovaní ľanu vytvorila koncept vyučovacej hodiny, vizuál skanzenu a fotopostup jednotlivých činností. Spoločne pripravili štruktúru miestnosti a úloh pre žiakov tak, aby boli čitateľné a zrozumiteľné. Pomôcky potrebné na spracovanie ľanu boli prispôsobené, aby boli bezpečné, a žiaci si ich mohli vyskúšať.

V piatok sme spoločne so žiakmi navštívili Ľubovniansky skanzen. Žiaci dostali pri príchode vizuálny plán skanzenu vo forme magnetiek, ktoré si mohli presúvať a vidieť, kde sa práve nachádzame. Drevenica, v ktorej sa prednáška o spracovaní ľanu konala, bola špeciálne upravená a prispôsobená špecifikám žiakov s autizmom. Tí spoločne s pedagógmi počúvali a neskôr si i vyskúšali samotné spracovanie ľanu. Projektové vyučovanie bolo zaujímavé a žiaci prejavili radosť nielen zo samotného zážitkového učenia, ale aj z ľanových vrecúšok plných prekvapení, ktoré na záver dostali ako odmenu. Projektové vyučovanie splnilo svoj účel a urobili sme ním prvý krok k sprístupneniu skanzenu ľudom s autizmom.

Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu s Ľubovnianskym skanzenom a veríme, že budúcu akciu budeme môcť realizovať s viacerými žiakmi a bez obmedzení.

(Mgr. Silvia Dziaková)

Foto: Mgr. Ján Rusiňák