Koniec školského roka 2019/2020 je tu a s ním aj čas vysvedčení. V utorok 30.06.2020 sme sa všetci žiaci, rodičia a pedagógovia Špeciálnej základnej školy sv. Anny slávnostne oblečení stretli v Chráme Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni na svätej liturgii. Po skončení svätej liturgie sa riaditeľ školy všetkým prihovoril a poďakoval za úsilie počas celého školského roka. Triedny učiteľ s pedagogickým asistentom rozdali každému žiakovi zvlášť vysvedčenia a pochvaly za plnenie výchovno-vzdelávacích cieľov, odvahu prekonávať dennodenné prekážky, chuť do učenia a vytrvalosť pri práci. Učitelia a asistenti boli taktiež obdarovaní od žiakov kvetmi a sladkou pozornosťou za svoju prácu, snahu a aktivitu počas celého školského roka. Všetkým prajeme príjemné prázdniny plné oddychu, radosti a nových zážitkov. Tešíme sa v novom školskom roku 2020/2021.

(Mgr. Dária Kosturková)