Po dlhom pozastavení vyučovania v školách mohla od 01.06.2020 Špeciálna základná škola sv. Anny na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR otvoriť svoje triedy a pokračovať vo vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením. Znovuotvorenie školy potešilo všetkých žiakov, vyučovanie však musí spĺňať všetky hygienické a epidemiologické opatrenia. Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni nám s pomocou Národného projektu IT AKADÉMIA – vzdelávanie pre 21. storočie pomohlo vyrobiť a zabezpečiť ochranné transparentné štíty pre pedagogických zamestnancov na prácu so žiakmi, pre ktorých je veľmi dôležitá viditeľnosť artikulácie vyučujúceho. Sme veľmi vďační za túto spoluprácu a veríme, že do konca školského roka to všetko hravo zvládneme.

 

(Mgr. Dária Kosturková)