Vďaka otcovi arcibiskupovi metropolitovi Jánovi Babjakovi mohli študenti Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom spoznať život „nenápadného hrdinu“. 27. februára ich v sprievode otca arcibiskupa navštívila pani Tkáčová a porozprávala im svoj životný príbeh. Ako silne veriaca vysokoškolská študentka učiteľstva v odbore matematika a fyzika navštevovala každý večer sväté liturgie, pričom nevedela, že ju sledujú príslušníci ŠtB. Podpísalo sa to na tom, že jej nebol udelený červený diplom. Už ako učiteľka na gymnáziu sa vzoprela štátnej moci, keď odmietla podpísať vyhlásenie, že bude žiakov vychovávať v ateistickom duchu. Jej pútavé rozprávanie doplnil svojimi spomienkami aj otec arcibiskup, ktorý žiakom vykreslil, aké problémy mu hrozili pri ukončovaní stredoškolského štúdia, keď si podal prihlášku na teologické štúdiá.

Ďakujeme našim vzácnym hosťom, že boli ochotní priblížiť nám svoje životné príbehy, a veríme, že mnohí z nás si uvedomili, aké máme šťastie, že môžeme žiť v slobode a demokracii.

(PaedDr. Lucia Švecová)

foto: Lenka Grodecká