V piatok 21. februára 2020 sa žiaci prvého stupňa Cirkevnej základnej školy s  materskou školou blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove ponorili do krás materinského jazyka. Pani učiteľky si spolu so svojimi žiakmi pripravili rôzne aktivity na túto tému, kde riešili rôzne úlohy, kvízy, vyrábali záložky, pojmové mapy, hľadali slová ukryté po triede, spievali slovenské ľudové piesne a dokonca sa prostredníctvom filmu preniesli do čias Ľudovíta Štúra. Svojimi aktivitami si žiaci uvedomili hodnotu rodnej reči a materinského jazyka, ktorý je pre každého z nás jedinečný.

(Mgr. Miroslava Magdová)

Foto: Mgr. Miroslava Magdová