Prvý deň po príchode z vianočných prázdnin na deti Cirkevnej materskej školy bl. V. Hopka v Bardejove čakalo prekvapenie. Do našej škôlky zavítala milá návšteva – pani Anka Servická. Oblečená v ľudovom kroji deťom spestrila predpoludnie svojím spevom vianočných kolied a vinšov s hudobným sprievodom harmonikára Filipa. Ani deti sa nenechali zahanbiť a pekne zavinšovali a zaspievali vianočné koledy, ktoré sa naučili. Pani Anka deti naučila veselú pieseň o hudobných nástrojoch, ktorú si spoločne zaspievali a zatancovali. Na záver sme sa  pani Anke Servickej poďakovali za jej návštevu a vyprevadili ju veľkým potleskom.

(Mgr. Jana Kolcunová)