Po rozsvietení stromčeka a vianočnej výzdoby svätým Mikulášom sa deti Cirkevnej materskej školy bl. V. Hopka v Bardejove pod vedením pani učiteliek s radosťou pustili do nácviku vianočného programu, ktorý sa niesol v znamení narodenia malého Ježiška v jasličkách, príchodom pastierov vedených hviezdou až do Betlehema. Vytúžený deň vystúpenia nastal vo štvrtok 19. decembra. Deti sa svojich postáv zhostili bravúrne. Rodičom a svojim príbuzným predviedli biblický príbeh narodenia Božieho dieťaťa. Radosť z tanca a koledovania neskrývali ani najmenšie deti, ktoré odvážne vystúpili aj pred hojným počtom divákov v obecenstve. Mamičky všetkým prítomným pripravili chutné vianočné pohostenie. Po tomto vianočnom vystúpení sme sa všetci naplnení vianočnou náladou pobrali domov a tešili sa na príchod skutočného Mesiáša.

(Mgr. Jana Kolcunová)