Predvianočný čas očakávania narodenia Ježiša sme si už tradične mohli spestriť vianočným predstavením, ktoré si pre rodičov pripravili žiaci Špeciálnej základnej školy sv. Anny pod vedením pedagógov. Každé predstavenie bolo výnimočné a jedinečné.
V spolupráci s Domom sv. Anny sa v úvode predstavili žiaci ako pekári vo vianočnej pekárni. Napiekli chutné perníky a ukázali tradičný predvianočný čas doma. Potom nasledovalo vystúpenie žiakov v rozprávke o myške Hrdopýške. Každý žiak predstavil jedno zvieratko, ktoré si chcelo vziať myšku za ženu. Myška sa dlho rozhodovala, no nakoniec prišiel pôvabný kocúr, ktorý na myšku pekne zavolal, a tá si ho vzala za muža. Všetci spolu tancovali a radovali sa. Nezabudlo sa, samozrejme, na vianočné vinše a básne v podaní žiakov. V závere sa celá sála  spolu so žiakmi roztancovala na pieseň Zima, zima. Ako ináč mohli žiaci a učitelia ukončiť vystúpenie, ako vianočnou piesňou sprevádzanou klávesmi a husľami. Rozsvietením lampášikov sa tak vnieslo svetlo a úsmev do tváre každého rodiča.

 

(Mgr. Miroslava Demčáková)

Foto: Mgr. Mária Rusiňáková