Boh tak miloval svet, že dal svojho Syna… V duchu tejto myšlienky sa niesol 11. decembra v popoludňajších hodinách v priestoroch školy program vianočnej akadémie – Hody lásky.

V úvode odzneli rusínske koledy s hudobným sprievodom žiakov školy, ktoré navodili vianočnú atmosféru.

Potom sa už odvíjal príbeh o tom, o kom sú Vianoce. Dvaja anjeli sledovali dianie na scéne a vyslovili myšlienku, či ľudia nezabudli na pravú podstatu Vianoc.

Pozorovali prvákov, ktorí vytiahli sane na pravú sánkovačku, siedmačky, ktoré svojím tancom roztlieskali hľadisko, malé lesné zvieratká, ktoré hladovali v krutej zime, betlehemcov s prianím zdravia, šťastia, božského požehnania i uzimených piatakov a šiestakov.

V programe odzneli texty v rusínskom, slovenskom i anglickom jazyku.

Sen o tom, že ľudia nezabudli na pravú podstatu Vianoc, očakávajúc najväčší dar – dieťa, ktoré je nádejou pre tento svet, sa splnil.

Hviezda nad Betlehemom sa rozsvietila.

Pani riaditeľka v závere zaželala pokojné a požehnané vianočné sviatky a pozvala všetkých na perník a vianočný punč.

Každej rodine žiaci školy darovali malý spomienkový darček – srdiečko.

 

(Mgr. Martina Jančišinová)

 

Foto: Mgr. Ján Halčík

https://czssk.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=344#gallery/344