Od 2. do 6. decembra 2019 sa piati učitelia Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom zúčastnili na záverečnom stretnutí v rámci projektu Erasmus+ HEAL, ktorý bol na škole realizovaný od septembra 2017. Do projektu boli zapojené okrem nášho gymnázia aj školy z Poľska, Maďarska, Nemecka a Talianska. Záverečné stretnutie sa konalo v poľskom meste Wisla, ktoré sa nachádza neďaleko hraníc so Slovenskom. Prvý deň bol venovaný práci na záverečnej správe projektu a publikovaniu výsledkov na platforme etwinning. Nasledujúci deň sme navštívili historické mesto Krakov, kedysi hlavné mesto Poľského kráľovstva, kde sme sa v rámci projektu oboznámili s ekologickými problémami, ktorým toto mesto čelí. Navštívili sme kopec Kosciuszko, ktorý je významným historickým miestom pripomínajúcim cestu Poliakov k slobode. Z vyhliadky sme mohli obdivovať panorámu mesta Krakov. Neskôr sme navštívili hrad Wawel, jedno z najvýznamnejších miest európskej histórie. Večer sme mali možnosť vidieť najväčšie stredoveké námestie v Európe, kde sme zažili neopakovateľnú atmosféru vianočných trhov, ktoré každoročne priťahujú davy turistov z celého sveta. Ďalší deň bol opäť venovaný projektovým témam v hostiteľskej škole. Poobede sme vo Wisle navštívili zámok – rezidenciu poľského prezidenta, ktorá slúži aj ako múzeum a kde musia návštevníci prejsť bezpečnostnou kontrolou. Zaujímavosťou je, že aj keď toto sídlo bolo postavené pred takmer sto rokmi, jeho interiér obsahuje mnoho moderných prvkov unikátnych vo svojej dobe. Večer sme mali možnosť ochutnať špeciality poľskej kuchyne v typickej kolibe. Na záver stretnutia získali učitelia certifikáty o účasti. Všetci účastníci zhodnotili realizovaný projekt ako úspešný a vyjadrili záujem o ďalšiu spoluprácu na európskych projektoch.

 

(Zenon Alexovič)

Foto: PaedDr. Emil Jaroš