Piatok 6. decembra 2019 bol pre žiakov Špeciálnej základnej školy sv. Anny v Starej Ľubovni jeden z najkrajších dní. V tento deň navštívil žiakov a zamestnancov sv. Mikuláš. Žiaci sa jeho príchodu veľmi potešili. Privítali ho piesňami, básničkami, tancom, ale aj úsmevom na tvári. Za odmenu ich sv. Mikuláš obdaroval svojimi darmi, ktoré mal pripravené vo veľkom vreci. Po rozdaní darčekov sa so žiakmi rozlúčil a prisľúbil svoj príchod aj o rok.

(Mgr. Lukáš Maček)

Foto: Mgr. Lucia Halčišáková