Víťazka školského kola súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy … a slovo bolo u Boha, žiačka Cirkevnej základnej školy s materskou školou blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove Lucia Anderková sa v piatok 6. decembra 2019 zúčastnila na krajskom kole v Humennom. Vo svojej kategórii sa umiestnila na 3. mieste.

Srdečne blahoželáme.

(Mgr. Mária Zimovčáková)

 

Foto: Mgr. Mária Zimovčáková