Ako chutí divadlo je projekt divadla Viola v Prešove, do ktorého sa zapojili žiaci 4. A a 4. B triedy CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča.  V prvej fáze projektu sa oboznámili s tým, kto je režisér, herec, scenárista, dramaturg a ako také divadlo a inscenácia vzniká. Druhá fáza spočívala v tom, že na troch stretnutiach, ktoré mali spolu s lektorkami – herečkami z divadla Viola, si žiaci rozdelili úlohy a sami vytvárali divadelnú inscenáciu. Vymýšľali scenár, kostýmy, kulisy, hľadali vhodnú hudbu a zvukové efekty.

28.10.2019 sa konala tretia fáza projektu, kde naši žiaci vystúpili v divadle Viola s pripravenou inscenáciou, ktorá mala názov Tri prasiatka na Hawaii. Na predstavenie boli pozvaní aj rodičia a žiaci hrdo odprezentovali to, čo sami vytvorili.

(Mgr. Adriana Pavlišinovičová)