Sviatok sv. Jána Zlatoústeho si na našom gymnáziu každý rok pripomíname milou slávnosťou. 13.11.2019 sme sa stretli na spoločnom slávení svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Vladimír Noga. Vo svojej homílii vyzdvihol moc slova, ktoré vie povzbudiť, ale aj zraniť. Pozvanie prijali aj humenský vikár otec Martin Zlacký a humenský protopresbyter otec Miroslav Iľko. Po myrovaní a uctení relikvií nášho patróna sme pokračovali krátkym programom, ktorý bol venovaný obetiam komunistického režimu. 30 rokov od nežnej revolúcie sme si v ňom pripomenuli dôležité momenty zo života otca Jozefa Molčányiho, otca Andreja Osvalda a otca Michala Ivanka. Tí traja sa nebáli ostať verní Bohu a Cirkvi v čase prenasledovania a sú pre nás príkladom odvahy. Piesňami celú oslavu sprevádzal náš zbor − GJZ band.

(Mgr. E. Jarošová)

foto: V. Tichá