1. novembra 2019 zažili žiaci 1. A a 1. B triedy CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča v Prešove netradičný školský deň. V priestoroch malej telocvične privítala naša škola slávnostnou imatrikuláciou 39 prváčikov.

Na úvod imatrikulácie sa prvákom prihovorila žiačka prvého ročníka básňou Škola. Po básni si obidve triedy zmerali svoje sily a pohotovosť v rôznych súťažiach. Prváčikovia prebrali školské žezlo od štvrtákov, a to ich pasovaním. Po pasovaní zložili prvácky sľub. To, že život školáka nie je vždy jednoduchý a sladký, sa presvedčili žiaci ochutnávkou cukru s citrónom. Bodkou za celou touto slávnosťou bol spoločný spev školskej hymny.

 

(Mgr. Monika Grinčová)