Jedno piatkové dopoludnie do Cirkevnej materskej školy bl. Vasiľa Hopka v Bardejove zavítala vzácna návšteva. V našej triede sme privítali prešovského arcibiskupa metropolitu Mons. Jána Babjaka SJ. Na túto návštevu sme sa tešili a svedomito sme sa na ňu aj pripravili. Predstavili sme si nášho hosťa, povedali sme si, kde býva, ukázali si, ako vyzerá. Porozprávali sme sa a priblížili si, aká je jeho úloha v Gréckokatolíckej cirkvi. Na pamiatku sme mu vyrobili papierovú knihu v tvare ľalie a ako veľkému uctievateľovi Panny Márie sme mu zhotovili ruženec z fazuliek. Aj otec arcibiskup nám priniesol prekvapenie a obdaril nás sladkou dobrotou i svätým obrázkom na pamiatku. Naše stretnutie sme ukončili spoločnou modlitbou a  prísľubom, že nás otec arcibiskup navštívi aj v budúcnosti.

(Mgr. Jana Kolcunová)