Prišla jeseň a jej symbolika je tradične spojená so seniormi. Október ako mesiac úcty k starším si podľa OSN pripomíname takmer tri desaťročia. Zámerom je poukázať na postavenie starších ľudí v spoločnosti, zamerať sa na problémy staršej generácie, oceniť jej prínos, znalosti a skúsenosti. Často sa na toto všetko zabudne. Deti zo Špeciálnej základnej školy v Starej Ľubovni sa rozhodli 22.10.2019 spríjemniť deň seniorom z Domova pre seniorov v Starej Ľubovni kultúrnym programom a vlastnoručne vyrobenou kytičkou. Kultúrny program pozostával z tančekov a básničiek, ktorými sa naše deti rozhodli rozjasniť jeseň života obyvateľom domova pre seniorov.

(Mgr. Lukáš Maček)