Pri príležitosti svetového dňa výživy sa 16. októbra 2019 v Špeciálnej základnej škole sv. Anny uskutočnilo projektové vyučovanie. Pani učiteľka žiakom sprostredkovala informácie o zdravej výžive.  Žiaci najprv pomenovali ovocie i zeleninu, ktorú vyberali z vrecka. Následne spoločne vytvorili plagát, kde roztriedili potraviny pre zdravý a nezdravý spôsob výživy. V priebehu dňa si žiaci pozreli rozprávku Bol raz jeden život ─ trávenie. Potom učitelia žiakov rozdelili do troch skupín, tí sa postupne striedali pri jednotlivých aktivitách. Na koberci si žiaci posadali do kruhu, kde ich učiteľ usmerňoval pri práci s interaktívnou knihou a čítacím perom. Ďalšia skupinka žiakov vyrábala tekvičky. Tretia skupina žiakov pracovala s kinetickým pieskom. Nakoniec si spoločne pripravili banánové smoothie, ktoré všetkým veľmi chutilo. Zámerom projektového vyučovania bolo vhodnými metódami a formami pôsobiť na žiakov s cieľom dodržiavania zásad správnej výživy.

(Mgr. Silvia Dziaková)