Aj CZŠ sv. Juraja vo Svidníku zareagovala na pozvanie pápeža Františka modliť sa za jednotu a pokoj vo svete.

  1. októbra sa k hlasom detí z vojnových konfliktov, katastrof a nepokojov pridali aj hlasy detí žijúce v krajinách, kde vládne mier, spojili sa do jedného a modlitbou bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich rodinách, mestách a krajinách.

V tento deň sa skutočne milión detí modlilo ruženec, aby sa v duchu slov Pátra Pia aj cez modlitbu zmenil svet.

V našej škole sme túto myšlienku podporili aj tým, že jednotlivé ročníky predstavovali farby misijného ruženca – biela Európu, modrá Austráliu, červená Ameriku, zelená Afriku a žltá Áziu.

Modlitba ruženca bola sprevádzaná projekciou s témou detí z tretieho sveta a spevom duchovných piesní.

Ďakujeme za spoločnú modlitbu, ktorá nám dáva nádej.

(Mgr. Miroslava Sochovičová)

viac foto: https://czssk.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=333