Od 5. do 12. októbra 2019 sa štyri študentky Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča spolu so svojimi dvoma pedagógmi zúčastnili na 4. medzinárodnom stretnutí konanom v rámci projektu From the classrooms to the real world. Dvojročný projekt je financovaný z programu Erasmus+. Stretnutie sa konalo v estónskej Elve a Tartu. Je naozaj pravdou, že Estónci žijú uprostred lesov a majú skvele vybavené školy.

Projektové aktivity boli zamerané na prírodovedné predmety. Porozumieť chémii sa účastníci stretnutia snažili prostredníctvom zaujímavých a zábavných chemických pokusov. O štruktúre oka sa mali možnosť učiť nielen z literatúry, ale aj na praktických cvičeniach pri pitve oka. Pochopiť mnohé prírodné zákonitosti a čiastočne vniknúť do princípov fungovania ľudského mozgu mali príležitosť skrze rôznorodé demonštrácie v centre Ahhaa. Účastníci si mohli nadobudnuté poznatky hneď aj prakticky vyskúšať, a to pri splavovaní rieky, prechádzke močariskom, zbere jedlých bobúľ, príprave jedla v prírode a pri zahladzovaní stôp.

Okrem tejto vzdelávacej časti projektového stretnutia absolvovali aj viaceré  sprievodné aktivity. Spoznali centrum hlavného mesta Estónska Tallinn, oboznámili sa s kultúrou a tradíciami a naučili sa aspoň zopár fráz po estónsky. Na dorozumievanie používali predovšetkým angličtinu.

V závere nemožno nespomenúť vytvorenie nových priateľstiev a vzťahov s partnermi projektu, a to z Estónska, Poľska, Portugalska, Sicílie a Turecka. Bolo to veľmi vydarené stretnutie a už teraz sa žiaci a pedagógovia gymnázia tešia na piate medzinárodné stretnutie, ktoré bude v apríli v Portugalsku.

 

(Mgr. Jana Miháľová)