Prvý októbrový pondelok sa naša trieda Cirkevnej materskej školy bl. Vasiľa Hopka v Bardejove premenila na športovo-zábavné ihrisko. Na toto špeciálne popoludnie sme si pozvali našich starých rodičov. Pri príležitosti októbra –mesiaca úcty k starším sme si tak chceli uctiť starých rodičov našich detí a poďakovať sa im za starostlivosť a lásku. Na začiatku sme si rozohriali svaly a precvičili kosti na obľúbenú hudobno-pohybovú hru našich detí. Spoločne ako rodinné dvojice deti so starkými zdolávali a plnili rôzne zábavné úlohy a súťaže. Dedkovia a babky si zahrali hru na slepú babu a pozorne hľadali svoje vnúčatká. V metlovom tanci sa všetci veselo zvŕtali na rezké pesničky. Odmenou pre všetkých prítomných bolo malé občerstvenie. S malým darčekom v rukách starých rodičov i medailou na krku ich vnúčatiek sme sa rozlúčili a už sa tešíme na ďalšie stretnutie.

(Mgr. Jana Kolcunová)