„Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo,“ povedal Kristus. Na naplnenie týchto slov sa v chráme Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni uskutočnila slávnosť sviatosti zmierenia a pokánia. Túto sviatosť prijalo spolu sedem žiakov ŠZŠ sv. Anny a dvaja klienti Domu sv. Anny. Súčasťou tejto slávnosti bola aj sviatosť myropomazania, ktorú vysluhoval prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ. Svojím slovom povzbudil v homílii všetkých zúčastnených tejto slávnosti a ako vďaku mu žiaci podarovali vlastnoručne vytvorený obraz anjela. Svätú liturgiu sprevádzal spevácky zbor Domu sv. Anny. Pravidelným nácvikom a návštevou chrámu sme žiakov a klientov pripravovali na túto slávnosť. Vďaka spolupráci s otcami redemptoristami a zamestnancami ŠZŠ sv. Anny a Domu sv. Anny sme tento sviatočný deň prežili s úsmevom na perách. Našim žiakom, klientom a ich rodinám vyprosujeme celoživotnú vernosť Pánovi Ježišovi.

(Mgr. Miroslava Demčáková)