V týždni od 23. septembra do 30. septembra sa uskutočnil piaty ročník Európskeho týždňa športu. Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Do tohto ročníka sa aktívne zapojila aj Špeciálna základná škola sv. Anny, keďže je si vedomá dôležitosti pohybu. Ráno sme začali hudobnou rozcvičkou s Fíha trala. Následne sme sa rozdelili do skupín a začali sme súťažiť v rôznych disciplínach: kolky, hod na terč, štafeta, štafeta spojená s prenosom loptičky, skok na trampolíne, bicyklovanie, streľba s loptou na bránu. Víťazmi boli všetci, pretože aj napriek svojim hendikepom dokázali zvládnuť s pomocou všetky úlohy a cvičenia.

(Mgr. Lukáš Maček)